Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

Spiritualita – životodárný zdroj

Mgr. Veronika Řeháková Mgr.

Kurz chce přinést praktické podněty pro osobní život s Bohem a zabývat se různými formami modlitby. Dále si klade za cíl upozornit na souvislosti mezi obrazem Boha a prožíváním osobní víry (vztahu s Bohem).

Ukázat na spojitost mezi obrazem Krista a spiritualitou, zdůraznit zdravé pojímání lidské přirozenosti jako jednu z podmínek zdravé spirituality.

Představit pravidla rozlišování podle sv. Ignáce.

 • ID: 325998294
  Fakulta:

  Teologická fakulta

 • Typ kurzu:

  05 Program CŽV zájmový - Univerzita třetího věku

 • Start výuky:

  12.10.2023

 • Přihlášky do:

  11.10.2023

 • Volná místa:

  30

 • Cena kurzu:

  700 Kč

Úvod do křesťanské a profánní ikonografie I

Kurz uvádí posluchače do problematiky křesťanské ikonografie biblické i ikonografie svatých. Představí vývoj křesťanské ikonografie od doby raného křesťanství až do 18. století a základní obrazová témata inspirovaná texty Nového zákona (evangelia, Skutky apoštolské a Zjevení svatého Jana). Seznámí je s ikonografickými motivy majícími kořeny ve středověké teologické literatuře a textech hagiografických (Legenda aurea).

 • ID: 325996027
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Základní kurz dějin umění I

Kurz poskytuje základní orientaci ve vývoji evropského umění od závěru antiky do doby kolem roku 1500. Hlavní důraz je přitom kladen na období románského a gotického slohu, z nichž pochází nevýznamnější památky evropské kultury.

 • ID: 325996043
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  05.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Kulturní vztahy Itálie a Záalpí

Účastníci se v podání čtyř přednášejících s důležitými okamžiky italsko-českých kulturních styků v období od středověku do dvacátého století a s významnými objekty a jejich výzdobou, které jsou dokladem meziregionálních kontaktů. Součástí výkladu bude také exkurz k "objevení" antiky v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století.

 • ID: 325663779
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Umění a politika

prof. PhDr. Alena Jaklová prof. PhDr.

Přednáškový cyklus se bude zabývat vztahem umění a politiky, konkrétně vlivem politické situace ve státě na umění a politicky podmíněnými proměnami umělecké tvorby v Československu, Německu a Rakousku. Některé z politických tlaků na umělce budou dokumentovány na osudech a díle známých osobností.

Zvláštní pozornost bude věnována jazyku jako nástroji mocných a prostředku manipulace s lidmi, a to jak v minulosti, konkrétně v období třetí říše a v období socialismu, tak i dnes.

V posledním přednáškovém bloku bude na příkladech německých, rakouských a švýcarských hudebníků představena teoretická koncepce hudební komunikace ve srovnání s komunikací jazykovou.  


 • ID: 323650468
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  05 Program CŽV zájmový - Univerzita třetího věku

 • Start výuky:

  03.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  50

 • Cena kurzu:

  600 Kč
Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.