Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

Cesty vzdělanosti v českých zemích od středověku do počátku 20. století

Kurz podává základní přehled dějin českého školství a vzdělanosti (od 9./10. století do současnosti) v širším evropském kontextu.

 • ID: 325307132
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Sfragistika, heraldika, genealogie

Cílem přednášky je seznámit účastníky se třemi disciplínami PVH - sfragistikou, heraldikou a genealogií, představit jim historii těchto oborů a základní literaturu.

 • ID: 325664221
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Náboženský obraz Evropy na rozhraní středověku a novověku I

V přednáškách si účastníci kurzu prohloubí dosavadní znalosti o vzniku a šíření opravných náboženských názorů, které na sklonku středověku a zejména počátkem novověku podstatným způsobem změnily náboženskou tvář Evropy. V druhé části kurzu bude věnována pozornost reakci katolické církve na evropskou reformaci.

 • ID: 325663797
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny románských zemí I

V hodinách budou účastníci seznámeni s politickými, hospodářskými a kulturními dějinami Francie, Itálie a Španělska v rozsahu od starověku po 15. století. Velký důraz je kladen především na shodné rysy, jimiž se charakterizoval vývoj daných oblastí.

 • ID: 323904862
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Numismatika a metrologie

Cílem kurzu je poskytnout jednak základní přehled o vývoji numismatiky a metrologie jako vědních disciplín v rámci českých zemí s připomenutím širších souvislostí středoevropských a evropských, o jejich pramenech, metodách a dosažených výsledcích badatelské práce, jednak seznámit s předměty jejich studia z hlediska pramenných informací a jejich proměn v rámci historického vývoje českých zemí.

 • ID: 325664189
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Pomocné vědy historické

V přednáškách se účastníci seznámí se základy jednotlivých pomocných věd historických. Nejprve bude věnována pozornost vzniku a vývoji vědního oboru s důrazem na české prostředí. Následně se dostane pozornosti deseti základním pomocným vědám historickým. Bude kladen důraz na jejich genezi stejně jako na vývoj jimi studovaného materiálu v českém prostředí, samozřejmě s přihlédnutím k nutnému (středo-)evropskému kontextu.

 • ID: 325664206
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  20

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Úvod do archeologie I

Předmět má za cíl poskytnout účastníkům základy archeologické teorie a metodologie. Na přednáškách tak získá přehled o základní literatuře, o archeologických pramenech a jejich členění, o archeologické metodologii i o dějinách oboru.


 • ID: 325664236
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny pravěku

Seznámení s oborem archeologie, jeho prameny a metodologií. Získání základního přehledu jednotlivých vývojových epoch pravěku až raného středověku (do počátku 10. století n.l.) v Evropě, ČR a v jižních Čechách. Doplněno o základní literaturu a konkrétní příklady z ČR a z jižních Čech.

 • ID: 325663600
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  05.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Vatikán a svět ve 20. století I

Cílem kurzu bude poukázat na dějinný původ a souvislosti problémů duchovních a náboženských proměn ve 20. století s důrazem na český/československý a evropský/světový rámec církevních dějin.

 • ID: 325996058
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  05.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Římské importy a interregionální kontakty v barbariku

Seznámení účastníků s problematikou římských importů od pozdní doby laténské, v době římské a ve starší době stěhování národů a současně charakterizovat formy dálkových kontaktů na území středoevropského barbarika. 


 • ID: 325664250
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  -

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč
Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.