Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

vyhledejte program, o který máte zájem, napříč celou univerzitou


A nebo můžete zůžit výběr dle: fakulty či typu kurzu.

reset filtrů

Úvod do českého práva I

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem tohoto kurzu je rozšířit právní vědomí studentů prostřednictvím jejich seznámení se základními pojmy a instituty českého práva.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Úvod do křesťanské a profánní ikonografie I

Mgr. Monika Hosnedlová

Předmět uvádí studenty do problematiky křesťanské ikonografie biblické i ikonografie svatých. Přednáška představí vývoj křesťanské ikonografie od doby raného křesťanství až do 18. století a základní obrazová témata inspirovaná texty Nového zákona (evangelia, Skutky apoštolské a Zjevení svatého Jana). Seznámí studenty s ikonografickými motivy majícími kořeny ve středověké teologické literatuře a textech hagiografických (Legenda aurea). V semináři se studenti naučí pracovat s ikonografickými příručkami a přednesou referát na zadané téma. Během semestru vypracují seminární práci, v níž podají ikonografický popis výzdoby vybrané sakrální stavby. Předmět je zakončen znalostním testem.

1. Základní terminologie a bibliografie. Stručný přehled dějin discipliny.
2. Hlavní literární zdroje křesťanské ikonografie: Starý a Nový zákon, Legenda aurea, teologická a mystická literatura středověku.
3. Vznik křesťanské ikonografie. Křesťanská typologie.
4. Ikonografie Krista.
5. Ikonografie Panny Marie.
6. Ikonografie Nejsvětější Trojice.
7.-12. Přehled novozákonní ikonografie od Zvěstování Panně Marii po Seslání Ducha svatého.
13. Ikonografie Apokalypsy, Posledního soudu a Tance smrti.
14. Liturgický oděv, nádobí a liturgické knihy.

 

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  Obsazeno

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Vorbereitung Goethe-Zertifikat B1

Mgr. Lucie Trnková

 • Fakulta:

  GC

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  27.09.2021

 • Přihlášky do:

  13.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:3 990 Kč

Výroba piva - Erasmus

Ing. Petra Jurásková

Cílová skupina

Studenti programu Erasmus a dasích mezinárodních studií.

Anotace:

Cíle a obsah studia

Kurz výroby piva, je praktický kurz, který probíhá v rámci jednoho dne, účastník má možnost se seznámit s technologií výroby piva a sám si prakticky výrobu piva vyzkoušet. / Course how to brew a beer  is a practical course for one day. The participant has the opportunity to get information about the technology of beer production and to try brew his own beer.

Struktura studia

Teoretické studium v rámci kurzu neprobíhá, jedná se praktickou ukázku vaření piva v rámci jednoho dne. / There is no theoretical study, the course is a practical demonstration of beer brewing during one day.

Formy a metody výuky

Praktická výuka/Practical demonstration

Termíny výuky

Individuální každé úterý /  Individual every Tuesday

 

 

 • Fakulta:

  Zemědělská

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  02.02.2021

 • Přihlášky do:

  15.12.2020

 • Volná místa:

  3

 • Cena kurzu:

  2 600 Kč

Výroba piva a sanitace varny

Ing. Petra Jurásková

Cílová skupina

Studenti, laická i odborná veřejnost, zájemci problematiku výroby piva na profesionální technologii.

Cíle a obsah studia

Rozšířený kurz trvá dva dny a jeho součástí je jednak níže popsaná účast na výrobě aktuálně vařeného pivního druhu (první den) a dále sanitace varny – druhý den (teoretické podklady opět poslány předem). První den si účastníci uvaří jednu várku většinou spodně kvašeného ležáku. Tato část kurzu trvá mezi 10 – 12 hodin. Účastník obdrží před kurzem teoretické podklady k výrobě vařeného typu piva a na pozici pomocného sládka se zapojí do výroby. Kurz probíhá na profesionální varně o obsahu 200 L a mohou se ho účastnit jak pivní nadšenci, pro které bude zážitek pomáhat při vaření piva a dozvědět se více o technologických postupech a chemických procesech na základě kterých se pivo vyrábí. Tak profesionálové, kterým, po poradě se sládkem nabízíme možnost vyzkoušet vlastní recepturu. Dále se účastník v rámci tohoto kurzu seznámí s principy sanitace varny, jak je uvedeno výše.

Kurz začíná ve čtvrtek 7.30 a v pátek v 8.00 v Minipivovaru ZF JU, celková předpokládaná délka kurzu je 18 – 20 hodin. 

Termíny výuky - individuální dle dohody

 • Fakulta:

  Zemědělská

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  02.02.2021

 • Přihlášky do:

  Neomezeně

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  5 000 Kč

Vývojové tendence současné literatury německy mluvících zemí (Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur) - výuka v NJ

Mgr. Monika Hosnedlová

Současná německá literatura se nacházela ještě na začátku 21. století ve znamení převratu roku 1989 a jeho  následcích.  Ale to je jen jeden proud ve stále rozmanitější literatuře 21. století, ať už se díváme na Německo, Rakousko či Švýcarsko. Multikulturalita je stejně přítomná jako literární reakce na společenské procesy novější doby jako např. genderové debaty, politiku  identit, otázky globálních, evropských nebo národních kultur a kulturního ovlivňování.  V neposlední řadě si "dobývají" tyto tendence I jazykově jiné způsoby vyjádření, které se následně objevují v literatuře.

1. Úvod
2. Uwe Tellkamp: Der Turm (2008)
3. Uwe Tellkamp: Der Turm (2008)
4. Wolfgang Herrndorf: Tschick (2010)
5. Wolfgang Herrndorf: Tschick (2010)
6. Melinda Nadj Abonij: Tauben fliegen auf (2011)
7. Melinda Nadj Abonij: Tauben fliegen auf (2011)
8. Marc Elsberg. Blackout. Morgen ist es zu spät (2012)
9. Marc Elsberg: Blackout. Morgen ist es zu spät (2012)
10. Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen (2015)
11. Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen (2015)
12. Juli Zeh: Unterleuten (2016)
13. Juli Zeh: Unterleuten (2016)
14. Shrnutí

 

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Wirtschaft B2

Mgr. Lucie Trnková

 • Fakulta:

  GC

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  13.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:3 490 Kč

Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - advanced

Mgr. Jana Kubínová

Cílová skupina: Kurz je určen zájemcům o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří chtějí získat základy asertivního chování a komunikace.
Cíle kurzu: Cílem kurzu je prohloubit teoretické vědomosti účastníků a aktivně procvičit praktické užívání asertivních komunikačních technik v náročných situacích.
Formy a metody výuky: Kurz proběhne formou přednášky s diskusí (interaktivní - dialogická forma) i praktických cvičení.

Obsah kurzu:

* Asertivní komunikace a asertivní jednání v zátěžových situacích
* Zvládání manipulace
* Komunikace s náročným klientem

 • Fakulta:

  Teologická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  27.11.2021

 • Přihlášky do:

  19.11.2021

 • Volná místa:

  12

 • Cena kurzu:

  800 Kč

Základy asertivity a zdravého sebeprosazování - elementary

Mgr. Jana Kubínová

Cílová skupina: Kurz je určen zájemcům o CŽV - vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří chtějí získat základy asertivního chování a komunikace.
Cíle kurzu: Cílem kurzu je prohloubit teoretické vědomosti a naučit účastníky základní dovednosti asertivní komunikace a zdravého sebeprosazení. Prohloubit u účastníků jejich sebepoznání v oblasti silných stránek a zvýšit vnímavost k sobě, ale i k druhým lidem.
Formy a metody výuky: Kurz proběhne formou přednášky s diskusí (interaktivní - dialogická forma) i praktických cvičení.
Obsah kurzu:
• Charakteristika asertivní komunikace a asertivního jednání
• Techniky asertivní komunikace
• Umění naslouchat a sociální percepce

 • Fakulta:

  Teologická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.10.2021

 • Přihlášky do:

  22.10.2021

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  800 Kč

Zpátky do lavic - Přednáškový víkend

Bc. et Bc. Veronika Hynková

Dvoudenní kurz probíhá v sobotu a neděli na PřF JU v Českých Budějovicích. Celkem je předneseno 8 přednášek, každá trvá 1,5 h + diskuze.

Přednášky o moderních poznatcích na různá témata, která souvisí s výukou biologie na středních školách. 

 

Témata přednášek jsou dopředu diskutována s některými středoškolskými učiteli, aby reflektovala potřeby výuky na středních školách.

 

 • Fakulta:

  Přírodovědecká

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  27.11.2021

 • Přihlášky do:

  Neomezeně

 • Volná místa:

  50

 • Cena kurzu:

  Zdarma

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.