Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

Etnoarcheologie

Cílem kurzu je seznámit účastníky s interpretací archeologických situací prostřednictvím antropologických modelů. Ty jsou formulovány na základě terénních výzkumů u soudobých a recentních předindustriálních společností. Antropologické modely jsou důležitou srovnávací rovinou prehistorické i historické archeologie. Účastníci jsou vedeni k nazírání na zaniklé společnosti bez antropocentrismu a s respektem ke kulturní odlišnosti "těch druhých".

 • ID: 325663614
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  04.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny lidských práv I

Přednáška seznámí účastníky s historií myšlenky lidských práv od 16. století do roku 1918. Na myšlenku lidských práv se ovšem nebudeme dívat jako na nadřazenou vyšší morální ideu, budeme ji sledovat v rámci přirozeného práva.

 • ID: 325663584
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny anglosaského kritického myšlení I

Kurz nabízí výběrový přehled dějin anglosaského kritického a filozofického myšlení, přičemž klade důraz na klíčové aspekty, jimiž se anglosaské myšlení odlišuje od myšlení kontinentálního, zejména pak důrazem na prostý rozum ("common sense") a empirismus. Kurz představí studentům díla vybraných předních filosofů, kritiků a literárních teoretiků, přičemž účelem semináře není jen poskytnout teoretický přehled, ale vést prostřednictvím diskusí studenty k tomu, aby dokázali formulovat vlastní kritický názor a ten též v debatě obhájit. Kurz je postaven chronologicky, nicméně nesleduje vývoj anglosaského myšlení jen na monografickém základě, nýbrž se pokouší jít po problémech a nastínit několik klíčových témat, k nimž se anglosaští kritici a myslitelé vždy vraceli.

 • ID: 325663488
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Interkulturní komunikace

Kurz je orientován na výklad pojmů kultura, komunikace, interkulturní komunikace, kulturní dimenze a standardy a na jejich aplikaci týkající se kontaktů mezi Čechy a Němci a mezi Čechy a Rakušany.

 • ID: 325663757
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Úvod do studií zemí Britského společenství

Cílem kurzu je seznámení s významnými okruhy kulturních studií zemí Britského společenství (zejména Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu). Posluchači se seznámí s metodologií kulturních studií, se základními politickými, sociálními a kulturními dějinami Británie, Kanady a Austrálie a s problémy, kterým země Britského společenství čelí dnes.

 • ID: 325996165
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Česká literatura 2. poloviny 20. století I

Přednášky jsou věnovány interpretacím literárních směrů, osobností i jednotlivých signifikantních děl české literatury od přelomu 30. a 40. let 20. století do konce 60. století 20. století. Tyto reflexe jsou zasazeny do širších souvislostí, a to evropské literatury, dalších druhů umění, zejména českého výtvarného umění a filmu, filosofie, sociologie i obecné historie. Přednášky jsou doplněny interpretačními semináři.

 • ID: 325663416
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Česká literatura 19. století I

Přednáška mapuje proměny směrů, stylů, funkcí a žánrů v české literatuře v l. 1770-1856, a to v kontextu evropské literatury. Pozornost je zaměřena na prolínání prvků dobových uměleckých stylů v konkrétních literárních dílech a na utváření a modifikaci národního modelu kultury a literatury. Pozornost je zaměřena i k problematice intermediality (liteární text - malba). Přednáška je doplněna interpretačním seminářem.

 • ID: 325663350
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  26.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny anglické literatury II - přednáška /přednáší se anglicky/

Cílem předmětu je poskytnout studentům zevrubný přehled o vývoji anglicky psané literatury (pro účely tohoto kurzu se pojmem "anglická literatura" rozumí literatura vznikající na území Velké Británie, Irska a členských zemí Britského společenství národů). Kurz sleduje vývoj anglické literatury od romantismu, věnuje se rozvoji románu v 18. a 19. století, přes výboje modernistické školy až po neobyčejný rozkvět anglicky psaného románu v druhé polovině dvacátého století. Přehledová přednáška je doplněna semináři, v nichž studenti budou detailně číst klíčová díla anglického písemnictví a budou si osvojovat schopnosti samostatného výkladu těchto textů. Vedle podrobného seznámení s dějinami anglické literatury je cílem kurzu poskytnout studentům širší obrázek o kulturních i politických dějinách Velké Británie.

 • ID: 325663470
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  05.10.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Vybrané kapitoly z české stylistiky

Kurz je zaměřen na výklad základních pojmů teorie funkční stylistiky a objasnění charakteru jednotlivých funkčních stylů a jejich stylových norem.

 • ID: 325996180
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  25.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  5

 • Cena kurzu:

  300 Kč

Dějiny americké literatury II - přednáška /přednáší se anglicky/

Kurz je zaměřen na představení klíčových děl, autorů a směrů americké literatury 20. století. Přednáška nabízí přehled vývoje novější americké literatury a uvádí příslušná díla a autory do širšího literárněhistorického a literárně teoretického kontextu a nastiňuje možnosti interpretace děl zadaných k četbě. Cílem předmětu je jednak nabídnout účastníkům ucelený obraz dějin americké literatury 20. století, jednak blíže představit vybraná díla a autory.

 • ID: 325663432
  Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  08 Program CŽV zájmový - Ostatní

 • Start výuky:

  27.09.2023

 • Přihlášky do:

  13.09.2023

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  300 Kč
Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.