Všechny
kurzy CŽV

Prohlédněte si nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost i pro zaměstnance Jihočeské univerzity a vyberte si téma, které vám pomůže posunout se zas o krok dál.

vyhledejte program, o který máte zájem, napříč celou univerzitou


A nebo můžete zůžit výběr dle: fakulty či typu kurzu.

reset filtrů

Metody řešení úloh SŠ

Mgr. Alexandra Bernardová

Kurz je vhodný i pro studenty? matematiky středních škol. Obsahem budou témata zahrnující rozšíření běžné středoškolské matematiky s návazností na řešení matematických soutěží. Forma kurzu bude prezenční i distanční, tj. půjde o přenášenou, resp. sdílenou přednášku

 • Fakulta:

  Přírodovědecká

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  27.09.2021

 • Volná místa:

  100

 • Cena kurzu:

  Zdarma

Mezinárodní právo

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem tohoto kursu je seznámit posluchače se základními pojmy a instituty mezinárodního práva.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Němčina pro děti I.

Mgr. Lucie Trnková

 • Fakulta:

  GC

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  29.09.2021

 • Přihlášky do:

  13.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:1 990 Kč

Němčina pro děti II.

Mgr. Lucie Trnková

 • Fakulta:

  GC

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  13.09.2021

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:1 990 Kč

Obchodní právo

Mgr. Monika Hosnedlová

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy teorie a praxe obchodního práva v podmínkách tržní ekonomiky.

 • Fakulta:

  Filozofická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  30.09.2021

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Volná místa:

  10

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:200 Kč

Osobnostně sociální rozvoj předškolního pedagoga aneb Pedagogický koktejl pro udržitelný rozvoj

Bc. Dana Brožová

Setkání „srdcařů“ pedagogiky Franze Ketta, kteří se chtějí zapojit do lektorování kurzů. Podmínkou je absolvování 200 hodinového výcviku. Počet účastníků je omezený na 15 osob.

Přijeďte s připravenou a praxí vyzkoušenou ukázkou, nejlépe k tématu advent, adventní svátky
a Vánoce.

 • Fakulta:

  Rybářství a ochrany vod

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  24.09.2021

 • Přihlášky do:

  Neomezeně

 • Volná místa:

  8

 • Cena kurzu:

  2 000 Kč

Péče o duchovní rozměr člověka - prohlubující kurz IV.

Mgr. Jana Kubínová

 • Fakulta:

  Teologická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  01.10.2021

 • Přihlášky do:

  01.10.2021

 • Volná místa:

  15

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr:600 Kč

Pivovarník - sladovník

Ing. Petra Jurásková

Anotace:

Cíle a obsah studia

Plná profesní kvalifikace se skládá z dílčích profesních kvalifikací: Pracovník spilky a pivovarského sklepa (29-100-H), Pracovník stáčíren piva (29-099-H) a Pracovník varny pivovaru (29-059-H). Tento kurz je zakončen uvedenými zkouškami profesní kvalifikace, a pokud je účastník složí, bude mu vystaveno osvědčení o úplné profesní kvalifikaci, po jehož předložení lze žádat o živnostenský list (bez nutnosti dokládat roční praxi v pivovaru) v oboru: Pivovarník sladovník, který umožňuje vedení či vybudování minipivovaru.

Cílová skupina

Studenti, laická i odborná veřejnost, zájemci o získání živnostenského listu pro pivovarnickou činnost.

Struktura studia

Studium probíhá v minipivovaru ZF JU, kde účastnící stráví 100 praktickou výukou a 50 hodin teoretickou.

Termíny výuky

Průběh kurzu podléhá harmonogramu aktuálního akademického roku. Termíny individuální, vždy pro tři uchazeče.

Způsob ukončení studia

Osvědčení o úplné profesní kvalifikaci

 • Fakulta:

  Zemědělská

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  02.02.2021

 • Přihlášky do:

  Neomezeně

 • Volná místa:

  2

 • Cena kurzu:

  42 000 Kč

Programování v jazyce Python - začátečníci

Ing. Lenka Miková Havelková

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 427/2021-1-62. Kurz je vhodný i pro program OP VVV (lze hradit ze šablon).

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé informatiky na středních školách a na vyšších odborných školách.

Vzdělávací program uvádí účastníka do základů programování v jazyce Python v podobném rozsahu, jaký je předpokládán v inovovaném rámcovém vzdělávacím programu pro střední školy. Součástí výuky jsou metodicky zaměřené pasáže zaměřené na získání kompetencí, díky nimž bude absolvent schopen poradit žákům při jejich učení se, popřípadě odhalit chyby v žákovském řešení úloh obdobné obtížnosti. Účastník je postupně seznamován se základními koncepty a postupy potřebnými v programování (např. proměnná, cyklus, podmíněný příkaz). Důraz je kladen na informatické myšlení účastníka, zatímco výuka teorie a konkrétních specifik jazyka Python je upozaděna. Výuka probíhá formou řešení úloh, které jsou motivovány kreslením na plátno, pseudografikou (tzv. ASCII art) a textovými výpisy do konzole. Výuka je zaměřena na zvládnutí následujících témat (v závorkách za názvy témat jsou uvedeny jejich hodinové dotace, za jednotku je brána vyučovací hodina o 45 minutách): 

Výrazy [1 hod.]
Spuštění vývojového prostředí IDLE. Matematické výpočty v prostředí interpretu.

Proměnné, přiřazování a načítání hodnot [1 hod.]
Přiřazování hodnot do proměnných, načítání hodnot z proměnných. Matematické operace s hodnotami uloženými v číselných proměnných.

Práce s řetězci, tvorba programu [2 hod.]
Výpis textových řetězců a hodnot z proměnných různých datových typů (číselných a textových). Tvorba a spuštění programu.

Kreslení na plátno [2 hod.]
Souřadnicová soustava pro kreslení grafiky, kreslení obdélníků a čtverců na plátno. Tvorba kreseb pomocí obdélníků a čtverců. Kreslení (vypisování) textu na plátno.

Kreslení s proměnnými [1 hod.]
Kreslení na plátno za použití proměnných. Pozicování obrazců na plátně za použití proměnných hodnot.

Podprogramy [2 hod.]
Tvorba a volání podprogramů (metod). Opakované volání uživatelem vytvořených podprogramů k zajištění přehlednosti, srozumitelnosti a efektivity kódu.

Náhoda [1 hod.]
Generování náhodných čísel a simulace náhodných jevů. Využití náhodných čísel ke generování souřadnic obrazců na plátně.

Program s opakováním [3 hod.]
Opakované provádění příkazů za použití for cyklu. Určení pořadí příkazů v programu s ohledem na použití for cyklu. Použití proměnné cyklu v příkazech těla cyklu.

Kreslení elips a kruhů [2 hod.]
Kreslení elips a kruhů na plátno. Kreslení soustředných kruhů pomocí cyklu.

Podmíněné příkazy [1 hod.]
Podmínky. Větvení programu za použití podmíněných příkazů.

Termíny konání kurzu: 

27. 10 a 29. 10. 2021 od 8:30 do 14:30 hodin.

Pokud za Vás úplatu uhradí zaměstnavatel, uveďte do poznámky v přihlášce přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení!

Forma studia:

Prezenční – seminář.

Všechny osoby musí ve vnitřních prostorách JU používat respirátor nebo obdobný ochranný prostředek (např. FFP2 nebo KN 95).

Pro konání kurzu musí být naplněna minimální kapacita, před konáním kurzu zašleme přihlášeným zájemcům potvrzení o konání kurzu na e-mail uvedený v přihlášce.

 

 • Fakulta:

  Pedagogická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  27.10.2021

 • Přihlášky do:

  19.10.2021

 • Volná místa:

  7

 • Cena kurzu:

  2 750 Kč

Psychologické aspekty sebekoučování a osobního timemanagementu

Mgr. Jana Kubínová

Cílová skupina: Zájemci o CŽV – vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR a lidé, kteří mají zájem o problematiku sebekoučování a organizaci svého času.

Výukové cíle: Prohloubit teoretické vědomosti a naučit účastníky základní dovednosti v oblasti sebekoučování s důrazem na plánování a organizaci svého času jako prevenci stresu.

Obsah kurzu:

* Principy, možnosti a psychologické zásady sebekoučování
* Vybrané techniky sebekoučování
* Psychologické aspekty osobního timemanagementu

Forma a metody výuky: Přednáška s diskusí (interaktivní – dialogická forma), praktická cvičení, nácvik.

Termín výuky: 5. a 12.2.2022 (9 - 14 hodin)

 • Fakulta:

  Teologická

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Start výuky:

  05.02.2022

 • Přihlášky do:

  28.01.2022

 • Volná místa:

  12

 • Cena kurzu:

  1 600 Kč

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.