Analýza diskurzu pro učitele I

Mgr. Monika Hosnedlová

 • Název kurzu:

  Analýza diskurzu pro učitele I

 • Fakulta:

  Filozofická fakulta

 • Typ kurzu:

  jiný

 • Odborný garant:

  Mgr. Helena Lohrová Ph.D.

 • Organizační garant:

  Mgr. Monika Hosnedlová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Délka studia:

  Počet hodin: 13

 • Termín zahájení výuky:

  30.09.2021

 • Místo a čas výuky:

  Budova FF JU, Branišovská 1645/31a, učebna S12, čtvrtek 18:25 - 20:00, České Budějovice (České Budějovice)

 • Přihlášky do:

  05.09.2021

 • Maximální počet účastníků:

  3

 • Minimální počet účastníků:

  1

 • Počet volných míst:

  3

 • Cena kurzu:

  Poplatek za semestr: 200 Kč

 • Pokyny k platbě:

  Adresa:Adresa: Branišovská 1645/31a, 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE

  Název banky: 0300-Československá obchodní banka, a.s.

  Číslo účtu: 104725778

  Poznámky:Po odeslání přihlášky obdrží účastník kurzu automaticky vygenerovaný e-mail s podklady pro platbu kurzovného. Existují 3 možnosti úhrady: 1) platba prostřednictvím platební brány (tj. platba platební kartou), 2) platba v hotovosti na pokladně JU, nebo 3) platba bezhotovostním převodem ze svého účtu na účet JU (v případně platby převodem uveďte, prosím, do poznámky název kurzu a své příjmení a jméno).
  Poznámka: Pokud za Vás bude platbu hradit zaměstnavatel a požadujete vystavení faktury, dodejte nám, prosím, jeho správné fakturační údaje!

Anotace:

Kurz uvádí posluchače do problematiky analýzy diskurzu, a to ve smyslu jak psaného tak mluveného slova.  Cílem kurzu je systematicky budovat pochopení funkce textu a jeho komunikačního účelu, a stát se tak lépe vybaveným k řešení jazykových problémů a situací spojených se společenským, kulturním i profesním životem. Zatímco přednášky jsou koncipované na obecné, základní úrovni, semináře přímo reflektují odborné zájmy a potřeby studentů, budoucích učitelů. V rámci kurzu si studenti vyzkouší práci s vybranými korpusy.

Témata:
1. Analýza diskurzu; náplň a rozsah této disciplíny. Diskurz - obtížnost vymezení, šíře a užití definice
2. Historický přehled, přístupy a hlavní směry diskurzní analýzy. Aplikovaná lingvistika 
3. Analýza diskurzu v různých vědních oborech
4. Forma vs. funkce. Lexiko-gramatická rovina jazyka
5. Registr, žánr, a styl (M. Halliday vs. Pražská lingvistická škola)
6. Kontext (reference, presupozice, implikatura a inference), dynamika diskurzu (informační struktura, intonace)
7. Podmínky textovosti (lexikální koheze; koherence)
8. Řád interakce, modalita, participační rámec, sekvenčnost
9. Pragmatika: teorie řečových aktů, konverzační maximy, zdvořilost. 
10. Konverzace
11. Indexikálnost, reflexivita, identita.
12. Kritická diskurzivní analýza

 

Kontakt:

Mgr. Monika Hosnedlová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.