Zdravotník zotavovacích akcí

 • Fakulta:

  Pedagogická fakulta

 • Typ kurzu:

  akreditovaný

 • Start výuky:

  01.03.2024

 • Místo a čas výuky:

  Budova PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, učebna J 304, 08:00 - 17:00 hodin, bazén,

 • Přihlášky do:

  15.02.2024

 • Volná místa:

  18

 • Cena kurzu:

  3 700 Kč

Anotace:

ZVÝHODNĚNÁ CENA PRO STUDENTY PF JU: 3 200,- Kč (vyberte kategorii ceny v přihlášce)

Rekvalifikační program Zdravotník zotavovacích akcí je podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka (podle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb.) na nejrůznějších akcích, například výcvikových nebo výukových kurzech, školách v přírodě, táborech, při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích apod. Podle současných právních předpisů má získané osvědčení doživotní platnost (není nutné následně absolvovat "doškolovací" kurzy, nicméně doporučujeme je).

Cílová skupina:

Osoby s ukončeným středoškolským (nebo vyšším) vzděláním, s věkem nad 18 let

a plaveckou zdatností.


Termíny konání:

Zahájení kurzu 01.03.2024 od 8:00 hodin v učebně J304, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, další termíny konání: 02.03., 12.04. a 13.04. 2023 v době 8-17 hod.

13.04. 2023 proběhnou zkoušky (teoretická a praktická část).

Akreditace:

Program je akreditován MŠMT ČR v souladu s § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 176/2009 Sb., číslo akreditace

č.j.: MSMT - 18855/2022-2.


Účel vzdělávání:

Studium programu vede k získání osvědčení pro vykonávání funkce zdravotníka (podle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 106/2001 Sb.).

Popis kurzu:

Forma studia:

Teoretická a praktická výuka prezenční a distanční formou v rozsahu daném vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb.


Cíle studia:

Cílem programu je získání způsobilosti vykonávat funkci zdravotníka.


Rozsah studia:

Kurz bude realizován v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb. s časovou dotací

41 hodin, přičemž další část teoretické výuky je formou distanční.

Další organizační informace:

Výuka, písemné a praktické zkoušení probíhá v prostorách budovy Jeronýmova PF JU v Českých Budějovicích ve čtyřech rozvrhovaných dnech v době od 8 do nejpozději 17 hod. podle rozvrhu konkrétního dne. Výuka záchrany tonoucího proběhne podle rozvrhu na Plaveckém stadionu v Českých Budějovicích.

Zahájení programu se koná první rozvrhovaný den v 8 hod. v místnosti J304, veškeré organizační pokyny budou přihlášeným zájemců zaslány na e-mail uvedený v přihlášce po uzavření příjmu přihlášek.Přílohy:

Ke kurzu nejsou žádné přílohy

Kontakt:

Ing. Lenka Miková Havelková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Tel. +420 389 032 191 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě spouštíme nové stránky a postupně na ně převádíme naše kurzy. Pokud zde nenajdete kurz, o který máte zájem, zkuste jej vyhledat na starém webu zde.